Kontakt
Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Program edukacyjny

 
 
Nasze przedszkole realizuje  podstawę programową w oparciu o najbardziej uznane w Polsce i na świecie metody i programy edukacyjne:

* Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Klucz do uczenia się"
 

jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.
Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji, poznawcze, komunikacyjne.  
 
 
* Metoda Dobrego Startu,
 
jej założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo - ruchowych).

* Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 
na podstawie której dzięki ćwiczeniom fizycznym, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia.

 
 
Ponadto codziennie odbywają się zajęcia z języka angielskiego, które opierają się na materiałach dydaktycznych z serii Heres Patch the Puppy autorstwa Joy Morris i Joanne Ramsden, opublikowanych w rekomendowanym przez MEN wydawnictwie Macmillan. Zajęcia opracowane są tak, aby jednocześnie uczyć języka angielskiego i wspomagać naturalny rozwój dzieci.