Kontakt
Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Diagnoza i terapia

Na terenie placówki realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Od roku szkolnego 2023/2024 realizujemy zajęcia WWR również dla dzieci spoza naszej placówki.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania - tel. 605357090.

Na terenie placówki można skorzystać z następujących konsultacji i terapii:

- konsultacja logopedyczna

- konsultacja psychologiczna

- ADOS-2 protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spectrum autyzmu

- badanie uwagi słuchowej 

- badanie percepcji wzrokowej

- terapia pedagogiczna

- logoterapia

- zajęcia z psychologiem

- niewerbalny test SON-R do badania inteligencji

Wszystkie proponowane konsultacje i terapie dla dzieci  prowadzone są nieodpłatnie w ramach realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.