Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Diagnoza i terapia

Na terenie placówki realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

Nasze przedszkole wczesną diagnostyką i terapią obejmuje przede wszystkim dzieci uczęszczające do placówki. Jednak w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość konsultacji bądź terapii dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym nieuczęszczającego do naszej placówki.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania - tel. 605357090.

Na terenie placówki można skorzystać z następujących konsultacji i terapii:

- konsultacja logopedyczna

- ADOS-2 protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spectrum autyzmu

- test uwagi słuchowej prof.Tomatisa - badanie diagnozujące

- trening uwagi słuchowej metodą prof. A.Tomatisa

- treninig biofeedback

Wszystkie proponowane konsultacje i terapie dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola FRAJDA prowadzone są nieodpłatnie w ramach realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dla dzieci spoza przedszkola obowiązują opłaty, które podane są w zakładce opłaty/cennik.

 

ADOS-2 to standaryzowane narzędzie pozwalające na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Badanie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.

Składa się z pięciu modułów przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

 • Język i komunikacja.
 • Wzajemność w interakcjach społecznych.
 • Zabawa/Wyobraźnia.
 • Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania.
 • Inne zachowania odbiegające od normy.

 

Test uwagi słuchowej diagnozuje  zakłócenia i nieprawidłowości w kilku  podstawowych obszarach:

I OBSZAR MOTORYCZNY odpowiedzialny między innymi za:
zielony umiejętności z zakresu Integracji Sensorycznej,
zielony poczucie równowagi i schematu ciała,
zielony umiejętności  grafomotoryczne,
zielony poczucie rytmu i sekwencyjności,
zielony zdolności praktyczne i matematyczne.

II OBSZAR MOWY I KOMUNIKACJI odpowiedzialny między innymi za:
zielony rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych,
zielony umiejętności  kontroli własnego głosu,
zielony analizę  i syntezę słuchową głosek, sylab, wyrazów,
zielony zapamiętywanie, rozumienie, czytanie,
zielony koncentrację.

III OBSZAR KREATYWNOŚCI I WYOBRAŹNI odpowiedzialny między innymi za:
zielony bogactwo pomysłów,
zielony wyobraźnię,
zielony otwartość i chęć komunikacji,
zielony podatność na stres i obniżenie nastroju,
zielony zdolność do syntetycznego myślenia,
zielony zdolności językowe.

 

Trening uwagi słuchowej - metoda audio – psychofonologii prof. A.Tomatisa skierowana jest do dzieci z następującymi trudnościami:

 • trudnościami szkolnymi (problemami z czytaniem i pisaniem) zaburzeniami mowy (jąkaniem, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy)
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • ADHD, ADD ( nadruchliwością psychoruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi)
 • problemami z zachowaniem, emocjami
 • Autyzmem, zespołem Aspergera
 • zespołem Downa
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • Opóźnieniami neurorozwojowymi
 • oraz innymi zaburzeniami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie.

Więcej o terapii metodą prof.Tomatisa można przeczytać w artykule Stowarzyszenia terapeutów metody "Mamy głos":

http://images.dlaprzedszkoli.eu/agugu/metoda-profatomatisa.pdf

 

Jakie rezultaty daje trening biofeedback:

 • powoduje wzrost i polepszenie czynności bioelektrycznych mózgu,
 • pozwala wykształcić zdolność świadomej koncentracji uwagi,
 • obniża niepożądane napięcie mięśniowe poprzez redukcję stresu,
 • wzmacnia częstotliwość występowania fal SMR i BETA 1,
 • stymuluje rozwój plastyczności neuronalnej mózgu,
 • uczy świadomości i lepszej kontroli własnego ciała,
 • jest skutecznym wsparciem w procesie uczenia się,
 • wspomaga umiejętność kontroli emocjonalnej i poczucia własnej wartości.