Kontakt
Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i oraz dziecka Danych jest:

Niepubliczne Przedszkole „Frajda”

Ul. Galla Anonima 3

58-100 Świdnica

Dane kontaktowe:

agugu@dlaprzedszkoli.eu

tel. 603233998

tel. 605357090

Pani/Pana oraz dziecka dane będą przetwarzane w celu:

          rekrutacji  oraz realizacji planowej ścieżki edukacyjnej dziecka

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest:

 

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych, realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy  Prawo Oświatowe

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

Pana/Pani oraz dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat od ukończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

wymogiem ustawy Prawo Oświatowe oraz warunkiem podpisania umowy o świadczeniu usług przedszkolnych

Pani/Pana dane:

 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.