Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Opłaty/ cennik usług

Czesne za przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 620zł.
Opłata w przypadku uczęszczającego rodzeństwa, za drugie dziecko wynosi 380zł.
Czesne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 250zł
Wpisowe 100zł.
 
 
 
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe nr:
21 1940 1076 3056 9410 0000 0000 

do 10 dnia każdego miesiąca.