Niepubliczne Przedszkole FRAJDA

Kadra placówki

 
 Struktura kadry pedagogicznej oraz osób pracujących w przedszkolu:

 

Dyrektor: mgr Joanna Wojciechowska-Klim – nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej,  terapii pedagogicznej z socjoterapią, rewalidacji z tyflopedagogiką, terapeuta Biofeedback I st.

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Pieszczoch - nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta WWR, pedagog społeczny, terapeuta Biofeedback I  i  II st., terapeuta Tomatisa I, II, III st., terapeuta Integracji Sensorycznej I i II st., diagnosta ADOS II.

 

      GRUPA                                   WYCHOWAWCY

        Różyczki       

(2,5-3-latki)

- mgr Marta Igła - nauczyciel wychowania przedszkolneg - nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

- Barbara Walczyńska-Klimczak - pedagog wychowawca

- Ewelina Krajewska – asystent nauczyciela, wychowawca

Szafirki

(3-latki)

- mgr Olga Cibor - nauczyciel wychowania przedszkolnego

- Małgorzata Siłak - pedagog wychowawca, nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

- mgr Katarzyna Chojecka pedagog wychowawca

Rumianki

(4-latki)

mgr Agnieszka Łukasiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Paulina Pałkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Niezapominajki

(5-latki)

- mgr Natalia Nasiadka- nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI

mgr Aleksandra Wasilewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Stokrotki

(6-latki)

mgr Iwona Skolimowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Martyna Pruszkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Maki 

(6-latki)

mgr Agnieszka Goździejewska–Sroka – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Brajczewska-Ziemba -nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, nauczyciel resocjalizacji

 

 
Wożne oddziałowe:
Julia Goździejewska
Krystyna Kotów,
Urszula Kasprzak      ,
Elżbieta Piech                                                                                                                                                
Pracownik gospodarczy: Krzysztof Łajczak

Brak dodanych wpisów