Kontakt
Niepubliczne Przedszkole FRAJDA
Menu
Strona głowna  /  Wydarzenia
 
 Struktura kadry pedagogicznej oraz osób pracujących w przedszkolu:

 

Dyrektor: mgr Joanna Wojciechowska-Klim – nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej,  terapii pedagogicznej z socjoterapią, rewalidacji z tyflopedagogiką, terapeuta Biofeedback I st.

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Pieszczoch - nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta WWR, pedagog społeczny, terapeuta Biofeedback I  i  II st., terapeuta Tomatisa I, II, III st., terapeuta Integracji Sensorycznej I i II st., diagnosta ADOS II.

 

      GRUPA                                   WYCHOWAWCY

        Bratki         

(3-latki)

- mgr Marta Krzak - nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z plastyką, terapeuta Biofeedback I st.

- mgr Agnieszka Łukasiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- Dorota Bąkowska – asystent nauczyciela, wychowawca

Tulipanki

(3,5 - 4-latki)

- mgr Natalia Nasiadka- nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI

- Edyta Holecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego

- Katarzyna Lizak - asystent dziecka z niepełnosprawnością

Fiołki

(4-latki)

Jolanta Petela - nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

Małgorzata Siłak - pedagog wychowawca, nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Maki

(5-latki)

mgr Agnieszka Goździejewska–Sroka – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Brajczewska-Ziemba -nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, nauczyciel resocjalizacji

 Stokrotki 

(5-latki)

mgr Iwona Skolimowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Martyna Pruszkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Irysy  

(6-latki)

Marta Cała -  pedagog specjalny

mgr Marta Igła - nauczyciel wychowania przedszkolneg

 

 
Wożne oddziałowe:
Julia Goździejewska
Krystyna Kotów,
Urszula Kasprzak      ,
Elżbieta Piech                                                                                                                                                
Pracownik gospodarczy: Krzysztof Łajczak

Kadra placówki