Niepubliczne Przedszkole FRAJDA
Strona głowna  /  Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Wartość projektu:  829 230 zł

Wkład funduszy Europejskich: 704 590 zł

 

Zapraszamy do składania ofert na zapytania ofertowe do projektu pn. "POZYTYWKA - pozytywne zaminy w edukacji przedszkolnej"

 

Oferty na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej:

Rozeznanie rynku - szkolenia

Załącznik nr 1 - opis szkoleń

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie

 

Oferty na usługę cateringu dla dzieci w przedszkolu:

Rozeznanie rynku - catering

Załącznik nr 1 - katering

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie

 

Wybór najkorzystniejszej złożonej oferty na zapytanie ofertowe na usługę cateringu do przedszkola:

zamówienie powyżej 20 000 zł netto i poniżej 50 000zł netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udzielone w trybie rozeznania rynku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Szafran Catering s.c.

Witoszów Dolny 98

58-100 Świdnica

data wpłynięcia oferty: 05.08.2018r.

 

Wybór najkorzystniejszej złożonej oferty na zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia przedszkola

Wyposażenie przedszkola dofinansowane w ramach projektu pn. „POZYTYWKA – pozytywne zmiany w edukacji przedszkolnej” RPDS.10.01.04-02-0001/17,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 10- Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ZIT AW

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I część:

Wehrfritz Sp. z o.o.

ul. Oskara Kolberga 6
51-607 Wrocław

data wpłynięcia oferty: 2.08.2018r.

 

II część:

MB Medical

ul. Kilińskiego 42/44

42-200 Częstochowa

data wpłynięcia oferty: 6.08.2018r.

data wycofania oferty: 21.08.2018r.

 

HPM Medical

Bobrowniki 83

26-903 Głowaczów

data wpłynięcia oferty: 5.08.2018r.

 

 

Wybór najkorzystniejszej złożonej oferty na zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego, fotograficznego, AGD, biurowego, projekcyjnego do przedszkola:

zamówienie powyżej 20 000 zł netto i poniżej 50 000zł netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udzielone w trybie rozeznania rynku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

TOPCOMP Krzysztof Mglej

ul. K.Wielkiego 5/9

58-100 Świdnica

data wpłynięcia oferty: 06.08.2018r.

 

Wybór najkorzystniejszej złożonej oferty na zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placu zabaw przy przedszkolu:

zamówienie powyżej 20 000 zł netto i poniżej 50 000zł netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udzielone w trybie rozeznania rynku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

BIG TOYS Elżbieta Zygaryn

Słotwina 58 F

58-100 Świdnica

data wpłynięcia oferty: 10.08.2018r.

 

Wybór najkorzystniejszej złożonej oferty na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej przedszkola:

zamówienie powyżej 20 000 zł netto i poniżej 50 000zł netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udzielone w trybie rozeznania rynku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Część I i III :

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała s.c.

ul. Łukasińskiego 2/3

58-100 Świdnica

data wpłynięcia oferty: 28.08.2018r.

 

Część II :

Fundacja Promyk Słońca

ul. Swobodna 8a

50-088 Wrocław

data wpłynięcia oferty: 24.08.2018r.

 

Wybór najkorzystniejszej złożonej oferty na zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne dla dzieci przedszkolnych:

zamówienie powyżej 20 000 zł netto i poniżej 50 000zł netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udzielone w trybie rozeznania rynku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Agnieszka Ulfik - pscyholog
ul. Wielecka 3
58-100 Świdnica

data wpłynięcia oferty: 02.09.2018r.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25