To takie proste!
Niepubliczne Przedszkole FRAJDA
Strona głowna  /  Projekty
Projekty
 O naszych projektach...
 
 
 Projekty zakończone:
 
 
- projekt „FRAJDA – nasze przedszkole” skierowany przede wszystkim dla dzieci 3-letnich, z terenu osiedla Zawiszów, nie objętych do tej pory edukacją przedszkolną. W ramach projektu powstała przedszkolna grupa integracyjna (praca z dziećmi metodą montessoriańską)
- projekt „Nasz żłobek – nasza FRAJDA” skierowany do rodziców powracających do pracy po okresie wychowywania dziecka. W ramach projektu powstała grupa żłobkowa (1,5r.ż. – 3lata). Praca z dziećmi również metodą montessoriańską.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Alternatywka
 
Projekt „Alternatywna forma opieki nad dziećmi – ALTERNATYWKA”, realizowany przez Fundację Przyjaciół Przedszkolaka „AGUGU” w partnerstwie z Fundacją Edukacji Przedszkolnej, był odpowiedzią na problem eliminacji z rynku pracy osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zbyt mała ilość miejsc w placówkach opiekuńczych dla dzieci, stanowi dziś poważną barierę w powrocie na rynek pracy kobiet po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

W ramach projektu ALTERNATYWKA wsparciem zostało objętych 15 osób z terenu miasta i gminy Świdnica, które po okresie wychowywania dziecka powróciły na rynek pracy. Utworzony został punkt opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 do 4 lat.
 
 
Europrzedszkolak

      
Rola edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka i późniejszej edukacji w świetle dzisiejszych badań wydaje się być bezsporna. Niestety niektóre dzieci z powodów geograficznych mają utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej.
Wychodząc na przeciw tym problemom Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU w partnerstwie z Urzędem Gminy Jaworzyna Śląska, stworzyła projekt EUROPRZEDSZKOLAK, umożliwiający zorganizowanie we wsi Milikowice Alternatywnego Punktu Przedszkolnego o europejskim standardzie

Projekt nie tylko upowszechnia edukację przedszkolną na wsi, ale również miał za zadanie zmniejszyć dysproporcje w standardzie szkolnym dzieci z terenów wiejskich. 
 
Przez 2 lata utworzona placówka dbała o harmonijny rozwój dzieci, wspierała ich zainteresowania i uczyła jak żyć w społeczeństwie, przez ten czas udało nam się zdobyć zaufanie rodziców oraz opinię przedszkola przyjaznego dziecku. Dzięki wsparciu funduszy z EFS, edukacją przedszkolną było objętych 31 dzieci, 27 rodziców uczestniczyło w warsztatach pedagogicznych.      
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-01-10